ایستادن

ببر کوچکمان دیروز برای اولین دفعه به تنهایی دست به مبل گرفت و ایستاد! هرچند پاهایش مثل آهوهای تازه دنیا آمده می لرزید ولی تلاشی که می کرد واقعا دیدنی بود. از بعد اینکه مشهد چهاردست و پا را یاد گرفته، رشد مهارتهایش خیلی سرعت گرفته!

   + گل - ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٩