یه چیزهایی هست که خیلی کیف داره...

-        یه پسر شیطون داشته باشی که یه لحظه نشستن هم براش نوعی توهین به حساب بیاد بعد یه روز بعد از ظهر از وسط بازی یهویی بیاد بغلت و ولو بشه تو آغوشت و تازه این قدر بمونه که یه دل سیر سر پرموشو ناز کنی و حظ ببری و به اون کله کوچولو بی موی پارسالش فکر کنی...

-        همیشه کفش پسری رو نشسته پاش کرده باشی بعد یه روز صبح وقت پوشیدن کفش جوجه خان جای نشستن دست بذاره سر شونه ات و پاش رو دقیق بذاره تو کفش بعد هم اون یکی پا...آخ کیف می ده... حس می کنی جوجه داره بزرگ میشه...

-        یه پسر فسقلی با باباش رفته باشه حموم. بعد اینکه بازی و شستشو تموم شده بابا از تو حموم بگه مامان هستی که پسری رو بگیری؟ بعد صدای یه جوجه بیاد که صدا میزنه عزیز... این قدر کیف می ده که از ته ته دلت بگی جااااان عزیز بعدم تا دم حموم رو پرواز کنی...

   + گل - ٤:٥٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٠