استاندارداهای آموزش کودکان- بخش اول

رویکرد یادگیری از طریق بازی: ساختن، سازماندهی و به کاربردن دانش

استاندارد 15.1: ساختن دانش

ایده اصلی: کودکان از طریق امور روزمره، بازی، تمرین و زبان دانش خود را ایجاد میکنند. آنها دیگران و محیط را مشاهده می کنند، از حواسشان برای بررسی اشیا و مواد استفاده می کنند و روش شخصی خود را برای یادگیری ایجاد می کنند.

سئوال اساسی: چگونه درباره چیزها اطلاعات کسب می کنم؟ برای یادگیری چیزهای نو به چه اطلاعاتی نیاز دارم؟ در حین بازی چه چیزهایی یاد میگیرم؟

15.1.1: کنجکاوی و خلاقیت

استاندارد:

-         به عوامل محیطی متفاوتی توجه نشان می دهد.

-         از حواس خود برای بررسی و یادگیری از محیط استفاده می کند.

-         برای رسیدن به جواب از بزرگترها سئوال می پرسد.

مثال:

-         به اشیا و افراد اشاره می کند.

-         به چیزهای جدیدی که توجه اش را جلب می کند نزدیک می شود.

-         برای یک فعالیت و یا اسباب بازی هیجان نشان می دهد.

-         وقتی صدای زنگ را بشنود دست از بازی می کشد.

-         یک شی را مطالعه می کند تا با لمس کردن، دردهان بردن و تکان دادن آن درباره اش اطلاعات به دست آورد.

-         سئوالات ساده ای مثل "این چیه؟" و "چرا؟" میپرسد.

چگونه به کودک کمک کنیم:

-         فعالیت ها و وسایل متنوعی را برای اکتشاف او فراهم کنید.

-         وقتی کودک به شیئی اشاره می کند اسم آن را بگویید.

-         محیط و امکانات ایمنی را برای کودک فراهم کنید که تجربه کند.

-         کودک را تشویق کنید تا چگونگی انجام کارها و کارکرد وسایل را کشف کند: "من دوست دارم بدانم اگر این بلوک را اینجا بگذاری چه اتفاقی می افتد."

-         به سئوالات "چرایی" کودک پاسخ دهید.

   + گل - ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٠