مشتی!

پسر کوچولومون رو آخر آبان بردیم مشهد، مشتی کردیم و آوردیم. این اولین سفر با پسری بود. (البته ولایت رفتن رو حساب نیاوردم!) سفر رفتن با جوجه هم داستانی دارد؛ هیچ چیز مثل گذشته نیست. تقریبا برای هیچ چیز نمیشه از قبل برنامه قطعی ریخت و برای همه چیز هم باید برنامه داشت!!!!

   + گل - ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٩