من و مشکلات نگفتنی!!!

پسرک خوابِ خواب است که آرام و بی صدا میروم گلاب به روتان دستشوئی، بعد از 20 ثانیه صدای گریه اش رو می شنوم، مثل فشنگ از منطقه ممنوعه میام بیرون که قبل از اینکه خواب بعد از ظهرش خراب بشه، به دادش برسم، میرم اتاقشو می بینم خوابه!!!خیالاتی شده ام؟؟

از بس هر بار که من رفتم دستشوئی وروجک ایستاده پشت در به گریه کردن، شرطی شده ام!! او هم که خوابه ناخودآگاهم راحتم نمیگذاره. خیلی براش توضیح دادم که دستشوئیمون در خروجی دیگه ای نداره و من به هیچ طریقی نمی تونم از اون تو غیب بشم ولی فایده ای نداره!!!!

   + گل - ٢:٥٦ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٠