بر ما چه گذشت...

سلام و سال نو همه مبارک

به صورت ناگهانی داستان رفتنم از تهران درست شد. آنقدر هول اوضاع پسرک بودم که زیاد توجهی نکردم از ذوق هوای خوب دارم وارد جایی می شود شبیه به شعب ابی طالب که به هیچ جایی دسترسی ندارم!!

اوضاعمان خوب است. پسرم از نظر جسمی فوق العاده سالم تر شده است. سرفه ها کاملا از بین رفته اند. شاید فقط سه روزی بود از تهران آمدیم که خوب خوب شد.

اما دسترسی به هیچ چیز ندارم. از همه دوستانی که در این مدت برایم کامنت مهربانانه گذاشتند ممنون. امیدوارم خیلی زود زندگیمان سروسامانی بگیرد. و در کنار بقیه کارهایی که می خواهم انجام بدهم (بعد از سروسامان گرفتن) به اینجا هم بیشتر سر بزنم.

علی الحساب با پسرکم سرگرمم بسیار و برای همسرم دلتنگم بسیار تر...

   + گل - ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳٩۱