تله نذار بهر کسی...

گهگاهی که تلویزیون توی خونه روشن باشه، حواس من و شازده هست که صحنه دعوا و تیراندازی و ... نبینه جوجه خان و کانال رو عوض می کنیم یا خاموش می کنیم. خلاصه قانون گذاشتیم که هرکس دعوا کنه ما نگاهش نمی کنیم!!

روز جمعه داشتیم یه فیلم میدیدم که هیچ خبری از دعوا توش نبود ولی انگاری خیلی مبهوت فیلم شده بودیم و چند لحظه ای از پسرک غافل مانده بودیم که خودش رفت جلو و تلویزیون رو خاموش کرد، بعد هم رو کرد به ما که: می خواستن دعوا کنن!!!

   + گل - ۸:٠٥ ‎ب.ظ ; شنبه ۳ تیر ۱۳٩۱