نخود نخود هر که رود اتاق خود!!

پسرک از دو سه شب قبل در اتاق خودش مستقل می خوابد، البته چند بار در طول شب سر می زنیم که رویش عقب نرفته باشد ولی کلا خیلی خوب با قضیه کنار اومد. صبحی حدود ساعت 5 بود که حس کردم بیدار شده، بعدم دیدم صداش داره میاد، یه کمی منتظر شدم و یواشکی کله کشیدم دیدم با گربه محبوبش سرگرمه و دوباره داره می خوابه! فقط یه کمی زود رفتم که روش رو بپوشونم، منو دید و دادش در اومد. موندم تا دوباره خواب رفت.

در این باره خیلی فکر کردم و مطالعه کردم، جدا کردن پسرک کار ساده ای نیست، شاید سخت ترین قسمت برای خودم باشد که حداقل شبی یک بار باید برای شیر دادن از جای گرم بلند شم و برم پیشش! ولی ما به این نتیجه رسیدیم که این کار برای مستقل شدن جوجه خوبه و زمانش هم مناسبه. جوجه می دونه که ما چه قدر دوستش داریم و همیشه همیشه مواظبش هستیم.

   + گل - ٢:۱۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٩