قدم می زنیم!!

بعد از نزدیک یک ماه تمرین ایستادن، امروز ببر کوچکمان در حالی که دست به مبل داشت شروع کرد به قدم زدن!! تا به حال همچین کاری نکرده بود در ضمن اینکه مثل روزی که دست زدن رو یاد گرفته بود، همراه من از انجام یک کار جدید هیجان زده شد! (خودتون که حتما می دونید معمولا مامان و بابا ها بیشتر ذوق کارهای جدید بچه رو می کنن تا خود بچه!!) ذوق می زد و میخندید و بازهم می رفت. البته هنوز نمی تونه تعادلش رو وقت ایستادن خوب حفظ کنه برا همین دستش رو از مبل یا دست من ول نمی کنه.

الهی قربون این راه رفتنت برم. امیدوارم زودی دویدنت رو ببینم.

   + گل - ٥:٢٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٩