کارمند میشویم!!

انگار داستان خوش گذشتن شنبه هفته قبل خیلی زود لو رفت!! یکشنبه بهم زنگ زدن و گفتن که نامه ام اومده و فردا یک هفته میشود که من دوباره کارمند شده ام!! اینبار با پسرکی کوچک که به من وصل است و خیلی زود آرامش روزهای خانه رو از دست داده.

   + گل - ٦:٤٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠