صحبت می کنیم!!!

بعد از اون همه علاقه ای که پسری به چرخ و کلیه وسایل چرخنده داشت، حالا هم اولین شیئی که با اطمینان و محکم اسمش رو میگه چرخه!!

دو سه روز قبل یکی از ماشینهاش رو آورده و چرخش رو گرفته رو به من و محکم میگه "چر" از اون به بعد هم چرخ ماشینهای توی کتابها و یا فیلمهای تلویزیون و چرخ چمدون و دیروز هم ماشین لباسشویی در حال کار به نام چرخ مزین شدند!!!

   + گل - ٦:۳۱ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٠