کابوس...

خواب دیدم همسرم با زن دیگری ارتباط دارد. چیزی که در طول این همه سال زندگیمان حتی لحظه ای بهش فکر هم نکردم.

 خواب درهم دیدن حاصل ذهن آشفته است که من الآن به شدت درگیرش هستم. از طرفی بودن در تهران را دوست دارم از طرفی دلم آرامش شهری نسبتاً کوچک تر را می خواهد (راستش را بخواهید دیگه اصلاً به شهرهای خیلی کوچک فکر نمی کنم. زندگی در شعب ابی طالب از قورت دادن دود خیلی سخت تر است!!) دلم برای جوجه ام چیزهایی را می خواهد که جز در تهران نمی توانم فراهمشان کنم (البته در تهران هم اما و اگر دارد!!) و دلم سلامتی او را هم می خواهد که در تهران فراهم نمی شود.

/ 2 نظر / 24 بازدید
مامانش

چه کابوس بدی! امیدوارم دیگه هیچوقت تکرار نشه. پس برگشتین تهران؟ جوجه خان حالش بهتره؟