آغاز افعال!!!

نمی دونم همه بچه ها در ابتدای هر ماه از تولدشون کارهای جدیدی رو انجام می دن یا این جوجه منه که هر ماه جدید رو با کارهای جدید شروع می کنه...

سه تا فعل به کلمات پسرم اضافه شده: ایخخخت (ریخت!!)، اف  تاد (افتاد!!) و اَفت (رفت!) و این افعال رو جابجا هم استفاده می کنه، مثلا:

-        ماشینش از روی مبل می افته و پسرک رو به من: ایخخخت!!!

-        جلوی پنجره نشسته و با ببرش کبوتری رو که روی آنتن خونه همسایه هست نگاه می کنه (من نمی دونم چه جوری پیداش کرده!!) کبوتر پر میزنه و میره و پسرک میگه: اف  تاد...

من تازه فهمیدم این سه تا فعل این قدر به هم نزدیکن!!

برای اینکه همچنان غرغرو بمونه هم یه دندون دیگه درآورد!! حالا 16 دندان داره و خدا رو شکر فقط 4 دندون دیگه در پیش داریم. 

/ 2 نظر / 24 بازدید
مامانش

مبارکه امیدوارم این 4 تام زودی دربیان و راحت شه این جوجه خان[لبخند]