یه وقتایی...

یه وقتایی می رسه که دلت می گیره. یه وقتایی میرسه که دلت از دلگیر بودن هم می گیره

یه وقتایی دلت تنگ می شه. یه وقتایی از دل تنگی, دلت تنگ می شه

یه وقتایی هست تو زندگیت که نمیدونی باید چه کنی.

گاهی نیازه با صدای بلند فریاد بزنی: از زندگیم ناراضی ام.....

/ 1 نظر / 93 بازدید
نکیسا مامان آرشیدا

چه باید کرد؟ بعضی وقتها اینقدر دندونهام رو فشار می دم که چیزی نگم یا شکایت نکنم که فکم درد می گیره. ولی؟[ناراحت]