اونوره دو بالزاک

اونوره دو بالزاک در شهر تور در سال 1799 متولد شد و در پاریس به سال 1850در گذشت.

پدر و مادرش به مسائل مذهبی و فلسفی علاقه داشتند و اونوره نیز از این علوم بی بهره نماند. وی عقاید فلسفی خود را بعدا در مجموعه کتبی که به نام "کمدی انسانی" معروف است گنجاند.

تا سن سی سالگی زندگی پر ماجرایی داشت و به هر کاری دست زد. پدر و مادرش مایل بودند که او وکیل عدلیه بشود ولی تمایل خود او به ادبیات بود. سالیان متمادی در وضعی سخت به سر برد ولی هیچ گاه مایوس نشد، بلکه با پشتکاری فوق العاده و شهامتی عجیب به کار پرداخت. در واقع باید گفت که نبوغ بالزاک در پشتکار باورنکردنی اوست چنان که، در طول نوزده سال، سالی دو هزار صفحه نوشته است.

مهمترین واقعه زندگی خصوصی بالزاک مناسبات او با زنان است. نخست با مادام برنی طرح دوستی ریخت که برای بالزاک در حکم مادر و معشوقه هر دو بود. هر چند این زن دو برابر سن بالزاک سن داشت ولی نفوذ او چه در رفتار و چه در آثار بالزاک بسیار بود. سپس روابط بد عاقبتی با مارکیز دو کاستری داشت و نهایتا پس از هفده سال نامه نگاری عاشقانه با مادام هانسکا ازدواج کوتاه مدتی داشت که با مرگ بالزاک به اتمام رسید.

وجه امتیاز بالزاک از سایر نویسندگان فرانسه این است که وی از تشریح جزئیات فروگذار نکرده است. بیشتر سعی او متوجه بیان اوضاع و احوال اجتماع نیمه اول قرن نوزدهم پاریس و سایر شهرهای فرانسه و دهات آن کشور بوده است و می توان گفت که هیچ نویسنده ای به اندازه او در این باره اهتمام نورزیده است.

بالزاک چنان با اشخاص داستانهای خود سرگرم بوده که بنابر گفته معاصرانش بین دوستان زنده خویش و اشخاصی که مخلوق فکر او هستند تمیز و تشخیص نمی داده است. گفته می شود که بعد از آنکه طبیبان از معالجه او عاجز می مانند و دم مرگ گفته است:" اگر بیانشون اینجا بود مرا معالجه می کرد." (بیانشون محصل طبی است که در داستان باباگوریو و سایر داستانهای بالزاک یکی از قهرمانان خیالی اوست.)

نفوذ بالزاک در زمان خودش و بعد از آن بسیار بوده است. درست گفته اند که رمان جدید از بالزاک پیروی کرده است. در واقع او راه را برای نویسندگانی از قبیل فلوبر، گونکور، آلفونس دوده، امیل زولا، موپاسان و عده بیشمار دیگری گشوده است. او خود را "ناپلئون ادبیات" می نامید.

پی نوشت: معرفی بالزاک برگرفته از مقدمه کتاب باباگوریو نوشته مترجم کتاب آقای ادوارد ژوزف است.

/ 0 نظر / 91 بازدید