دو راهی...

یه وقتایی حس می کنم یه دوراهی خیلی خیلی قبل توی زندگیم رو جای پیچیدن به چپ، رفتم به راست!!!

باور کنین خیلی حس بدیه. اون قدر بد که باعث بشه با همه چیز مشکل پیدا کنی.

/ 3 نظر / 36 بازدید
مامان زهرا نازنازی

سلام دوست عزیزم دلم براتون تنگ شده بود دقیقا گاهی این حسه شما رو دارم و خیلی خیلی حسه بدیه!!

مامان امیرسام

ازی دو راهی ها زیاد تو زندگی آدم هست خصوصا وقتی ریجکت کنی به گذشته... اما به این فکر کن که از کجا معلوم اگه به چپ پیچیده بودی هم الان دلت نمی خواست بری به راست؟!؟! این رو از من به عنوان یک تجربه که عملی اش کردم با هزار مکافات و به نتیجه اش رسیده ام قبول کن. راستی چقدر نوشتی و من نخونده بودم. شرمنده. (تقصیرخودته از بس که تنبلی کردی و مدتی ما را از احوالات خودت و گل پسر محروم کردی[چشمک])