کودکان آینه تمام نمای مادران...

از وقتی پسرکم خیلی کوچک بوده هیچ وقت کتک نخورده؛ هیچ وقت در محیط خانه ناسزا نشنیده؛ در خیلی از مواقع بهش شما گفتیم و همیشه با دقت به اظهار نظرش گوش کردیم. منتها در مواقع اوج عصبانیت یا بی حوصلگی من یا انتهای شیطنت جوجه، مادر بی حوصله سر پسرش داد زده است (و بارها به خودم گفتم داد زدن شاید از کتک زدن هم بدتر باشد، نکن!! ولی هنوز موفق نشدم!)

حالا در نزدیکی چهار سالگی، پسرک هیچ وقت کتک کاری نمی کند و بچه های کوچک تر را نمی زند، حرف ناسزا نمی گوید نمی دانم یکی دو تا حرفی هم که مهد یاد گرفته را فراموش کرده یا به یاد دارد و بیان نمی کند. درست و بجا اظهار نظر می کند ولی... وقتی بی حوصله است و انتظار دارد بلافاصله به خواسته اش جواب دهند، داد می زند!!

امسال می خواهم درخت وجودم را هرس کنم و قلمه بزنم تا شاید تا سال بعد نتایجش را روی درختچه کوچکم هم ببینم.

/ 2 نظر / 34 بازدید
نکیسا مامان آرشیدا

اول: سال نو مبارک. دوم: وای چقدر این فسقلیها شبیه هم هستند. منهم کتک نمی زنم ولی وقتی عصبانی می شم چشم غره می رم و دندونام رو بهم فشار می دم. حالا دختری هم عینا مثل من شده. نمی تونم هم بهش بگم نکن [متفکر][نگران] سوم: ببوس پسرک رو [ماچ]

مامانش

اینه تمام نمای تمام قد! دلمون براتون تنگ شده! خبر داشته باشین ها! زودی بیاین دیدنمون[قلب]