پل بازی...

یه بازی هست که من نمیدونم چرا این قدر برای پسرم خنده داره!! من و بابا برای پسرک پل میشیم و او از بین دست و پاها و از زیر شکممان رد میشود و غش غش می خندد. قضیه وقتی من و شازده کوچولو هم سعی کنیم از زیر این پلهای متحرک رد بشیم خیلی خنده دار تر میشه!! کلی کارهای غیر منتظره انجام میده و متناسب با ارتفاع پل سر و کمرشو خم میکنه و گاهی حتی سینه خیز میره و ...

/ 8 نظر / 54 بازدید
مامانشون

سلام خانم گل خوب دیگه این بازی برای گل پسر مهیج و خنده داره[قلب]

نکیسا مامان آرشیدا

امیدوارم همیشه صدای خندتون بلند باشه. اتفاقا آرشیدا هم خیلی دوست داره تا من می ایستم چهار دست و پا از لای پاهام رد بشه. گاهی هم دوست داره لای پاهام تابش بدم. [گل]

مامان امیرسام

این بازی های سیاره کوچکت رو خیلی دوست دارم ساده و دلچسب[قلب]

صدف مامان آیرین

چه بازیهای جالبی ...واقعا که پدر مادر نمونه ای هستید .خدا حفظتون کنه

مامانش

سلام. ممنون که به یامون هستی گل عزیزم. مهراد دیگه خوب خوب شده. دو سه روزی هست که دوباره می تونیم بریم پارک. از امروز دوباره فعال میشم تو نت اگه خدا بخواد[لبخند]