تقدیر یا انتخاب؟

 تاریخ بخشنامه ممنوعیت استخدام در تهران: 10/12

تاریخ وصول نامه استخدامی من: 15/12

حالا من مانده ام، کار خوبی که از دست دادم و این سوال که چه قدر این موضوع، این اختلاف 5 روز خنده دار تقدیر است و چه قدرش رو من خودم پیش آوردم؟

مدیر اداره با لبخندی گفت متاسفم، حتما قسمت نبوده. ولی من توی ذهنم همه اتفاقاتی که می تونست باعث بشه نامه من 6 روز زودتر به این اداره برسه رو مرور کردم. شاید، اگر، کاشکی...

پی نوشت: بگذریم از اتفاقی که نمیدونم بد است یا خیر!!!، پسرم یه دندون دیگه هم درآورده، یه سرما خوردگی کوچک رو هم گذرونده و بعد سه روز مریضی الان دیگه کاملا به من چسبیده!!!!

/ 2 نظر / 81 بازدید
صدف مامان آیرین

متاسفم عزیزم.امیدوارم خیر باشه .این وروجک رو محکککککککککم بچسب که جیغ بکشه( من یک مادر روانی هستم[تعجب])