لحظه های خاصی که منو هلاک می کنه!!

پسرم تو اتاق خوابیده، یه حسی منو می کشونه که بهش سری بزنم، می بینم دو زانو رو تخت نشسته و با چشمایی مست خواب ولی نگران اطراف رو نگاه می کنه، دوباره به حالت درازکش درش میارم، هنوز دستم رو از زیر شونه اش بیرون نیوردم که با لبخندی خواب میره!

/ 1 نظر / 21 بازدید
صدف مامان آیرین

این چه حرفیه .مطمئن باش حتی یادت هم واسش ایجاد آرامش میکنه .صدات.... بوی تنت.... لالاییها که بعدا ممکنه هرجاییی بشنوه