سخت ترین کلمه!!!

می دونین سخت ترین کلمه دنیا چیه؟ برا فسقل من آب!!

بله همین کلمه ای که برای خیلی از بچه ها اولین یا دومین کلمه است برای پسر من گفتنش به معضلی تبدیل شده!!! اوایل که فقط میرفت آشپزخونه و اوهوم اوهوم میکرد تا به آب برسه!! حالا که کلی پیشرفت کرده، دهنش رو به بزرگی یه کروکودیل کوچولو باز می کنه بدون اینکه هیچ صدایی ازش دربیاد!!! (خودم یاد اون موجودات کوچولو می افتم تو سرنتیپیتی که دهنشون رو باز می کردن تا از بارون پر بشه!!!)

خلاصه فسقل خان ما در اواخر ماه نوزدهم، دو سه تا فعل دیگه هم یاد گرفته (بده و بگیر رو هنوز گاهی جابجا میگه!!) ولی در گفتن کلمه آب مشکل داره!!

پی نوشت: ویروسهای مزاحم دست از خونه ما هم برنداشتند. پسرک 4 روز است که سرما خورده و دو روز اول هفته مامانش رو هم خونه نشین کرده. امروز تب تمام شده ولی سرفه ها بدجوری ادامه دارند.

/ 4 نظر / 41 بازدید
روشنک مامان آرتین

الهی جیگرشو با آب گفتنش. امیدوارم زودتر خوب بشه قند عسل مریضی بچه ها خیلی سخته [گل]

مامانش

چه تشبیه بامزه ای! من عاشق اون موجودات بودم با دهن گندشون! کلی خوش به حالم شد با تصور جوجه خان با دهن باز! امیدوارم ویروسها هم زودی از خونتون برن. گوش شیطان کر ما یک هفته ای است که داریم نفس می کشیم!

روشنک مامان آرتین

دوست خوبم به خاطر راهنمائیت ازت ممنونم. یه کم از چند روز قبل آرومتر شدم دارم سعی می کنم تصمیم درست بگیرم . خوشحالم که دوست خوبی مثل تو دارم. روی ماه خودت و پسرتو می بوسم.