گاب عکس!!!

یه بازی با پسرکم می کنم شبیه اسم و فامیل، یه حرف صامت و یه مصوت انتخاب می کنیم و هر کلمه ای که به ذهن برسه باهاش رو مثال می زنیم: کُ مثل: کمد و ...

این بازی رو انجام می دادیم که جوجه گفت: گا بگو.

- گاز، حالا شما بگو

- (بلافاصله) گاب عکس!!!

یه خوبی بازی اینه که خیلی از اشتباهات تلفظیش رو میشه و ما بهش بیشتر دقت می کنیم. البته فسقل خان کلمه من درآوردی زیاد می سازه و به خورد ما میده و در ضمن انگلیسی و فارسی در هم جواب میده. گفتم: گِ بگو. زودی گفت: گرل (girl)

/ 0 نظر / 92 بازدید