سال نو همه مبارک

یک سال دیگر از عمر سیاره ما هم سپری شد.

سالی که مثل زندگی بسیاری از خانواده ها با پسرهای سه ساله گذشت.

گیرم گاهی کمی سخت تر، گاهی کمی ساده تر. ولی احساس می کنم مشکلات مادرانه ام مشابه مشکلات بسیاری از مادران است.

ما هم لحظات خاص داشتیم. لحظات غم و شادی بزرگ. ولی زندگیمان از ریل خارج نشده و چیزی که این اواخر بهش فکر می کنم اینه که اساساً اصل در این است که مطمئن باشی رو به جلو حرکت می کنی که اوضاع رو به بهبود است و نه اینکه همه چیز همین حالا بهترین است.

در طی این سال چالش هایی با پسرم داشتم که نهایتاً به سراغ روانشناس کودک رفتیم و اوضاع بسیار بهتر شد.

با همسرم هم چالش هایی داشتم که گاهی بیشتر درباره اش صحبت کردیم و گاهی کلاً رهاش کردیم چون چندین سال زندگی نشان داده که یک چیزهایی را باید آن گونه که هست پذیرفت و تلاش برای تغییرشان زجر مداوم است.

امیدوارم سال بعد سال بسیار بهتری باشد برای همه هموطن هام و برای همه مردم و برای من و خانواده ام هم.

/ 0 نظر / 46 بازدید